Témy panelovej diskusie

  1. Ako vnímate kvalitu vysokoškolského vzdelávania z Vášho pohľadu? Čo je podľa Vás kvalita vysokoškolského vzdelávania? Ako sa prejavuje? V čom spočíva?
  2. V čom vidíte hlavné poslanie vysokých škôl? Čo je ich primárnou, prípadne sekundárnou úlohou?
  3. Ako by ste merali kvalitu? Akými parametrami, akými nástrojmi?
  4. Aká zmena, nástroj, udalosť by priniesla výrazné zlepšenie kvality vysokoškolského vzdelávania vo Vašej oblasti, z Vášho pohľadu?


(c) Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 2019
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky