Témy panelovej diskusie

  1. Ako vnímate kvalitu vysokoškolského vzdelávania z Vášho pohľadu? Čo je podľa Vás kvalita vysokoškolského vzdelávania? Ako sa prejavuje? V čom spočíva?
  2. V čom vidíte hlavné poslanie vysokých škôl? Čo je ich primárnou, prípadne sekundárnou úlohou?
  3. Ako by ste merali kvalitu? Akými parametrami, akými nástrojmi?
  4. Aká zmena, nástroj, udalosť by priniesla výrazné zlepšenie kvality vysokoškolského vzdelávania vo Vašej oblasti, z Vášho pohľadu?