Kontakt

Adresa

Slovenská akreditačná agentúra
pre vysoké školstvo
Staré grunty 52,
841 04 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Slovenská akreditačná agentúra
pre vysoké školstvo
Stromová 1,
813 30 Bratislava

Email
konferencia@saavs.sk;

Telefónne číslo
+421 948 904 571