Kontext

Národná rada SR v roku 2018 prijala zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Kvalita sa stáva verejným záujmom. Zákonom bola zriadená aj Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, ktorá má v celom systéme poskytovať vysokým školám externé hodnotenie kvality. Súčasne má rozhodovať o udelení či neudelení akreditácií, teda oprávnení vysokých škôl vykonávať svoju hlavnú činnosť v konkrétnej oblasti.

Slovenská republika v ostatných dekádach trpí na migráciu mladých ľudí do zahraničia za štúdiami a to napriek tomu, že na Slovensku sa počet vysokých škôl výrazne rozrástol. Na jednej strane Slovensko dosiahlo vysoký podiel vysokoškolsky vzdelávaných mladých ľudí v populácií, na druhej strane podiel mladých odchádzajúcich z krajiny za štúdiami v zahraničí je rekordne vysoký v celoeurópskom kontexte. Reputácia slovenských vysokých škôl zjavne ťahá za kratší koniec.

Odliv mladých ľudí v kombinácií s extrémnym demografickým poklesom je veľmi zlá správa pre budúcnosť Slovenska, najmä pre zabezpečenie ekonomickej stability, sociálneho zmieru a súdržnosti krajiny už v nasledujúcich dekádach. Výrazné zlepšenie vnímania kvality slovenských vysokých škôl je preto pre Slovensko kriticky dôležité a musí sa stať spoločensko-politickou top prioritou.

Téma kvality sa na stránkach médií objavuje dlhodobo, zväčša však vždy len z jedného zorného uhla. Každý pohľad je iný a vo výsledku rezonuje len to, čo sa objavuje najčastejšie - kritika. Dôsledkom je pocit celkovej nekvality, náchylnosť k rezignácii. Je však slovenské vysoké školstvo naozaj len nekvalitné? Ako vlastne vnímame kvalitu? Ako si predstavujeme kvalitné vysokoškolské vzdelávanie?

Cieľom konferencie je pokúsiť sa explicitne artikulovať vnímanie kvality z rôznych uhlov pohľadu. Panelisti sa budú vyjadrovať k vybraným témam a diskutovať s priamymi účastníkmi konferencie.

(c) Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 2019
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!