Kontext

Národná rada SR v roku 2018 prijala zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Kvalita sa stáva verejným záujmom. Zákonom bola zriadená aj Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, ktorá má v celom systéme poskytovať vysokým školám externé hodnotenie kvality. Súčasne má rozhodovať o udelení či neudelení akreditácií, teda oprávnení vysokých škôl vykonávať svoju hlavnú činnosť v konkrétnej oblasti.

Slovenská republika v ostatných dekádach trpí na migráciu mladých ľudí do zahraničia za štúdiami a to napriek tomu, že na Slovensku sa počet vysokých škôl výrazne rozrástol. Na jednej strane Slovensko dosiahlo vysoký podiel vysokoškolsky vzdelávaných mladých ľudí v populácií, na druhej strane podiel mladých odchádzajúcich z krajiny za štúdiami v zahraničí je rekordne vysoký v celoeurópskom kontexte. Reputácia slovenských vysokých škôl zjavne ťahá za kratší koniec.

Odliv mladých ľudí v kombinácií s extrémnym demografickým poklesom je veľmi zlá správa pre budúcnosť Slovenska, najmä pre zabezpečenie ekonomickej stability, sociálneho zmieru a súdržnosti krajiny už v nasledujúcich dekádach. Výrazné zlepšenie vnímania kvality slovenských vysokých škôl je preto pre Slovensko kriticky dôležité a musí sa stať spoločensko-politickou top prioritou.

Téma kvality sa na stránkach médií objavuje dlhodobo, zväčša však vždy len z jedného zorného uhla. Každý pohľad je iný a vo výsledku rezonuje len to, čo sa objavuje najčastejšie - kritika. Dôsledkom je pocit celkovej nekvality, náchylnosť k rezignácii. Je však slovenské vysoké školstvo naozaj len nekvalitné? Ako vlastne vnímame kvalitu? Ako si predstavujeme kvalitné vysokoškolské vzdelávanie?

Cieľom konferencie je pokúsiť sa explicitne artikulovať vnímanie kvality z rôznych uhlov pohľadu. Panelisti sa budú vyjadrovať k vybraným témam a diskutovať s priamymi účastníkmi konferencie.

(c) Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 2019
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky