Organizátor

Organizátorom konferencie je Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, reprezentáciami vysokých škôl a Univerzitou Komenského v Bratislave.

Konferencia sa uskutočňuje v partnerstve s Radou vysokých škôl Slovenskej republiky, Slovenskou rektorskou konferenciou a Študentskou radou vysokých škôl na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, najstaršej univerzity na Slovensku pri príležitosti osláv 100 rokov od jej založenia.