Program konferencie

KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA Z RÔZNYCH UHLOV POHĽADU   

    9.00 Registrácia účastníkov

    9.30 Otvorenie        
            Martina Lubyová,
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
            Ľubomír Petrák, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
            Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave

    9.50 Poslanie a ciele Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
            Robert Redhammer
, predseda výkonnej rady SAAVŠ

  10.10 Európsky kontext kvality vysokoškolského vzdelávania
            Dušan Meško, expert na EHEA a ERA

  10.30 Prestávka

  10.50 Panelová diskusia: 
            Vnímanie kvality vysokoškolského vzdelávania v závislosti od zorného uhla

 • Pohľad zamestnávateľov na kvalitu vzdelávania
  Mário Lelovský, 1. viceprezident Republikovej asociácie zamestnávateľov
 • Pohľad študentov
  Matej Gajdoš
  , študent, Študentská rada vysokých škôl
 • Videnie kvality očami humanitných a spoločenských vied
  Vladimír Patráš, podpredseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády
 • Pohľad prírodných vied
  Jozef Masarik,
  prorektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • Pohľad súkromných vysokých škôl
  Zuzana Vincúrová, prorektorka Paneurópskej vysokej školy, n.o.
 • Pohľad v umení a cez umenie
  Stanislav Stankoci, prorektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

12.30  Diskusia

13.00  Záver konferencie

Registrácia účastníkov konferencie: konferencia@saavs.sk,
V prípade Vašich akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. č.: 0948 904 571

(c) Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 2019
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!