Program konferencie

KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA Z RÔZNYCH UHLOV POHĽADU   

    9.00 Registrácia účastníkov

    9.30 Otvorenie        
            Martina Lubyová,
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
            Ľubomír Petrák, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
            Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave

    9.50 Poslanie a ciele Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
            Robert Redhammer
, predseda výkonnej rady SAAVŠ

  10.10 Európsky kontext kvality vysokoškolského vzdelávania
            Dušan Meško, expert na EHEA a ERA

  10.30 Prestávka

  10.50 Panelová diskusia: 
            Vnímanie kvality vysokoškolského vzdelávania v závislosti od zorného uhla

 • Pohľad zamestnávateľov na kvalitu vzdelávania
  Mário Lelovský, 1. viceprezident Republikovej asociácie zamestnávateľov
 • Pohľad študentov
  Matej Gajdoš
  , študent, Študentská rada vysokých škôl
 • Videnie kvality očami humanitných a spoločenských vied
  Vladimír Patráš, podpredseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády
 • Pohľad prírodných vied
  Jozef Masarik,
  prorektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • Pohľad súkromných vysokých škôl
  Zuzana Vincúrová, prorektorka Paneurópskej vysokej školy, n.o.
 • Pohľad v umení a cez umenie
  Stanislav Stankoci, prorektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

12.30  Diskusia

13.00  Záver konferencie

Registrácia účastníkov konferencie: konferencia@saavs.sk,
V prípade Vašich akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. č.: 0948 904 571

(c) Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 2019
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky